VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Přehled diplomových a bakalářských prací studentů

Výběr

             

Vyhledávání

      

  Hledání se vždy provádí v diplomových i bakalářských pracech ze všech roků.

Nalezeno celkem 8 závěrečných prací odpovídajících výběru:

2001/2002 - Magisterské studium

Hynek Beneš

diplomová práce

Hynek Beneš

Návrh polohovacího manipulátoru pro audiosystém

vedoucí: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

Zdeněk Crhonek

diplomová práce

Zdeněk Crhonek

Modifikace uživatelského prostředí CAD/CAM systému Pro/ENGINEER

vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.

Martin Holík

diplomová práce

Martin Holík

Návrh dálkově řízeného mobilního robotu na kolovém podvozku - konstrukční část, návrh podvozku I.

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek

Emil Lapšanský

diplomová práce

Emil Lapšanský

Senzorický subsystém mobilního robotu

vedoucí: prof. Dr. Ing. Petr Novák

Lukáš Trubač

diplomová práce

Lukáš Trubač

Návrh modulárních struktur průmyslových i servisních robotů

vedoucí: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

Adam Tvarůžka

diplomová práce

Adam Tvarůžka

Návrh dálkově řízeného mobilního robotu na kolovém podvozku - pohony a řízení

vedoucí: prof. Dr. Ing. Petr Novák

Jiří Válek

diplomová práce

Jiří Válek

Návrh servisního robotu pro údržbu pláště výškových budov

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek

Jiří Vašíček

diplomová práce

Jiří Vašíček

Konstrukční návrh šestikolového podvozku mobilního robotu s využitím ve stavebnictví

vedoucí: Ing. Ladislav Kárník, CSc.