VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Přehled diplomových a bakalářských prací studentů

Výběr

             

Vyhledávání

      

  Hledání se vždy provádí v diplomových i bakalářských pracech ze všech roků.

Nalezena celkem 1 závěrečná práce odpovídající výběru:

2019/2020

Martin Kantor

bakalářská práce

Martin Kantor

Návrh otočného stolu pro 3D skenování

vedoucí: Ing. Jiří Suder