VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Modifications to the Effector for Measurement of Gripping Force
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: MM Science Journal
Autoři:

Suder Jiří

Mihola Milan

Konečný Zdeněk

Kot Tomáš

Pastor Robert

Rok vydání: 2018
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus   OBD 
DOI: 10.17973/MMSJ.2018_12_2018100
Scopus EID: 2-s2.0-85058622220
WOS a.n.: 000532567100004
OBD ID: 286101815   (detail záznamu)
Vazba na projekty:

 [Mechatronika]  Centrum výzkumu pokročilých mechatronických systémů (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000867)

 [SGS 2018]  Adaptabilita robotických systémů (SP2018/86)

Bibliografická citace:

Suder, J., Mihola, M., Konečný, Z., Kot, T., Pastor, R. Modifications to the Effector for Measurement of Gripping Force. MM Science Journal. 2018, December, pp. 2606-2610. ISSN 1805-0476.