VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. – přehled publikací

Filtrování
Druh:Databáze:


Styl zobrazení

Nalezeno celkem 46 publikací odpovídajících výběru:

2018

Články v domácích časopisech

Pastor, R., Vysocký, A., Široký, P., Konečný, Z., Karník, L. Use of Different Simulation Methods for Design of Experimental Rover. MM Science Journal. 2018, December, pp. 2616-2620. ISSN 1805-0476.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Suder, J., Mihola, M., Konečný, Z., Kot, T., Pastor, R. Modifications to the Effector for Measurement of Gripping Force. MM Science Journal. 2018, December, pp. 2606-2610. ISSN 1805-0476.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Články v zahraničních časopisech

Novák, P., Kot, T., Babjak, J., Konečný, Z., Moczulski, W., Rodriguez, Á. Implementation of Explosion Safety Regulations in Design of a Mobile Robot for Coal Mines. Applied Sciences. 2018, vol. 8, Issue 11 (special issue Advanced Mobile Robotics). ISSN 2076-3417.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 2.217 (Q2) 

2015

Články v zahraničních časopisech

Konečný, Z., Široký, P., Krys, V., Kot, T. Mobile Chassis on a Modular Principle. Applied Mechanics and Materials Vol. 816. (2015), Trans Tech Publications, Switzerland, pp 294-299.  OBD 

Konečný, Z. Evaluating Methods of the Strength Analyzes Results Realize in PTC Creo/Simulation. Applied Mechanics and Materials. 2015, vol. 816, pp. 357-362. ISSN 1662-7482.  OBD 

2014

Články v zahraničních časopisech

Kumičáková, D., Konečný, Z. Approach to the Problem of Bio-inspired Robotic Gripper Designing. Communications. 2014, vol. 16, no 3A, pp 148-153. ISSN 1335-4205.  OBD 

2009

Články v domácích časopisech

Cichý, Z., Konečný, Z. Pevnostní analýza bikonické závitořezné jamky Zweymüller. Ortopedie. 2009, roč. 3 , č. 3, s. 112-116. ISSN 1802-172.  OBD 

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Konečný, Z. Solution of Inverse Problem of Kinematics in the Pro/Engineer System. In Proceeding of Lectures of 3rd International Conference Modelling of the Mechanics and Mechatronics Systems - MMaMS 2009. 2009. pp. 346-349. ISBN 978-80-553-0288-1.  OBD 

Habilitační práce

Konečný, Z. Navrhování uzlů servisních robotů : habilitační práce. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2009. 116 s.

2008

Články v zahraničních časopisech

Konečný, Z., Mostýn, V. Deflection verification of inserted shafts. Acta Mechanica Slovaca. 2008, vol. 12, no. 3-B, pp. 431-439. ISSN 1335-2393.

2007

Učebnice, skripta

Konečný, Z., Krys, V. CAD III – pevnostní analýzy. Ostrava : VŠB –TU Ostrava, 2007. 198 s. Multimediální učební text. ISBN 978-80-248-1513-8.

Články v zahraničních časopisech

Konečný, Z. The influence of geometrical elements meshing. AT&P journal PLUS1. 2007. ISSN 13356-5010.  OBD 

2006

Články v zahraničních časopisech

Konečný, Z., Krys, V. Creation of the rotational joint for the strength calculation purposes. Acta Mechanica Slovaca. 2006, vol. 10, no. 2-A, p. 243-247. ISSN 1335-2393.  OBD 

Konečný, Z. Models of robots mechanism in CAD system Pro/ENGINEER. Acta Mechanica Slovaca. 2006, vol. 10, no. 2-A, p. 239-242. ISSN 1335-2393.  OBD 

Příspěvky na domácích konferencích nebo seminářích

Konečný, Z. Výuka CAD/CAM systémů využitím nástroje VPN Client. In Konference BELCOM\' 06, Spolupráce univerzi při efektivní tvorbě využívání vzdělávacích zdrojů, Praha 2006. Praha : ČVUT Praha, 2006. s. 36. ISBN 80-239-6601-4.  OBD 

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Kočí, P., Konečný, Z. Preparation of educational materials for LMS Moodle on FS. In Information and Communication Technology in Education, Rožnov 2006. Ostrava : University of Ostrava, 2006. p. 199-203. ISBN 80-7368-199-4.  OBD 

Konečný, Z., Kočí, P. The LMS Moodle aplication in technical subject. In Information and Communication Technology in Education, Rožnov 2006. Ostrava : University of Ostrava, 2006. p. 204-207. ISBN 80-7368-199-4.  OBD 

2005

Články v domácích časopisech

Konečný, Z. The application of Top Down method in mechanisms. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2005, vol. LI, Mechanical series, no. 1, pp. 127-131. ISSN 1210-0471.  OBD 

Články v zahraničních časopisech

Konečný, Z. Technologie Top Down Design v návrhu struktur robotů. AT&P journal. 2005, roč. XII, č. 2, s. 43-44. ISSN 1335-2237.  OBD 

Příspěvky na domácích konferencích nebo seminářích

Konečný, Z. Několik poznámek k aplikaci e-learningu v technických oborech. In Sborník abstraktů Konference BELCOM\' 05, Trendy v e-learningu. Praha, 2005. s. 34. 1-34. 5. ISBN 80-01-032203-5.  OBD 

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Konečný, Z. The stress analysis of robots and manipulators welded parts. In Proceedings of the International Scientific Conference: 55th anniversary of foundation of the Faculty of Mechanical Engineering, Ostrava, 7. 9. - 9. 9. 2005. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2005. Session 5 - Robotics. p. 45-48. ISBN 80-248-0905-2.  OBD 

2004

Učebnice, skripta

Konečný, Z. Základy technické dokumentace. 1. vyd. Ostrava : VŠB TU Ostrava, 2004. 86 s. ISBN 80-248-0514-6.

Články v domácích časopisech

Konečný, Z., Karník, L. Další úspěch Katedry robototechniky. Akademik. 2004, roč. VIII, č. 1, s. 14. ISBN 80-248-0514-6.  OBD 

Konečný, Z. Přenos 3D modelů ze systému Pro/ENGINEER. IT CAD. 2004, roč. 14, č. 6, s. 34-35. ISSN 0862-996x.  OBD 

Konečný, Z. Problematika optimalizace v konstrukci robotů. IT CAD. 2004, roč. 14, č. 5, s. 4-5. ISSN 0862-996x.  OBD 

Příspěvky na domácích konferencích nebo seminářích

Konečný, Z. Konstrukce chapadel robotů metodou \"Top Down\". In Setkání ústavů a kateder oboru výrobní stroje a robotika, Ostrava 14. - 15. 9. 2004. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2004. sborník anotací s. 35. ISBN 80-248-0645-2.  OBD 

Konečný, Z., Plchová, A. Matematické modely konstrukci strojů. In Matematické modelování a jeho prostředky, Brušperk 2002. Brušperk : občanské sdruženi Lašské společenství, 2004. Sborník abstraktů s. 27-28. ISBN 80-903537-0-3.  OBD 

Plchová, A., Konečný, Z. Vývoj nástrojů 3D modelování. In Matematické modelování a jeho prostředky, Brušperk 2002. Brušperk : občanské sdruženi Lašské společenství, 2004. Sborník abstraktů s. 25-26, ISBN 80-903537-0-3.

2003

Učebnice, skripta

Konečný, Z. Základy technické dokumentace. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2003. 84 s. ISBN 80-248-0514-6.

Články v domácích časopisech

Konečný, Z., Mostýn, V. Four-Wheel Chassis Parameterization. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2003, vol. XLIX, Mechanical Series, no. 1, part 1, s. 91-96. ISSN 1210–0471.  OBD 

Mostýn, V., Konečný, Z., Karník, L. Modeling of the Dynamics of Industrial Robots with Flexible Links. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2003, vol. XLIX, Mechanical Series, no. 1, part 1, s. 97-100. ISSN 1210–0471.  OBD 

Příspěvky na domácích konferencích nebo seminářích

Konečný, Z. Bases of part modeling. In Workshop 2003 - Václavov u Bruntálu. 2003. s. 32-34. ISBN 80-248-0526-X.

Konečný, Z. Servisní robot pro tělesně postižené. In Servisní robotika. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2003. sborník anotací s. 15. ISBN 80-248-0494-8.  OBD 

2002

Články v domácích časopisech

Konečný, Z. Úspěch posluchače katedry robototechniky. Akademik. 2002, s. 14. ISSN 1213-8916.  OBD 

Plchová, A., Konečný, Z. Výuka CAD systémů na Fakultě strojní, VŠB–TU Ostrava. IT CAD. 2002, roč. 12, č. 3, s. 22-23. ISSN 0862-996x.  OBD 

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Konečný, Z. Methods of Strength Analyses in Robotic Design. In Proceedings of International Conference ROBTEP 2002, 22. - 24. 5. 2002, Prešov. Košice : SjF TU Košice, 2002. s. 213-216. ISBN 80-7099-826-1.  OBD 

2001

Učebnice, skripta

Konečný, Z. Modelování a analýza konstrukce robotů I. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2001. 136 s.

Články v domácích časopisech

Konečný, Z., Skařupa, J. Variační geometrie v konstrukci PRaM. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava. 2001, roč. XLVII, řada strojní, č. 1. ISSN 1210-0471.

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Karník, L., Konečný, Z. Special of translation modules of mobile service robots. In Automatizácia/Robotika v teórii a praxi, ROBTEP 2001, Prešov 14. 12. 2001. Košice : SF TU Košice, 2001. s. 63-68. ISBN 80-7099-749-4.

Konečný, Z., Karník, L. The application of CAD\'s tools for robots and manipulators design. In Automatizácia/Robotika v teórii a praxi, ROBTEP 2001, Prešov 14. 12. 2001. Košice : SF TU Košice, 2001. s. 75-78. ISBN 80-7099-749-4.

2000

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Konečný, Z. Inteligentní metody tvarové a rozměrové optimalizace. In Workshop 2000 Fakulty strojní. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. s. 36-39. ISBN 80-7078-745-7.

Konečný, Z. The optimalazation of industrial robots structur. In Sborník mezinárodní vědecké konference fakulty strojní. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. sekce Výrobní systémy s průmyslovými roboty. s. 25.1-25.4. ISBN 80-7078-799-6.

Konečný, Z. The optimalization of cross-sections for robot’s arms. In Sborník mezinárodní vědecké konference fakulty strojní. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. sekce Výrobní systémy s průmyslovými roboty. s 26.1-26.3. ISBN 80-7078-799-6.  OBD 

Disertační práce

Konečný, Z. Tvarová a rozměrová optimalizace PRaM : disertační práce. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. 87 s.

1999

Příspěvky na domácích konferencích nebo seminářích

Konečný, Z. Aplikace skeletonů pro návrh PRaM metodou funkčních celků. In Workshop 99 fakulty strojní. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 1999. s. 77-80. ISBN 80-7078-637-X.  OBD 

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Konečný, Z. The methodology of creation robot’s mechanical structure by CAD/CAM system Pro/ENGINEER. In ROBTEP 1999. Košice : SF TU Košice, 1999. pp. 131-134. ISBN 80-7099-453-3.  OBD