VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Influence of Annealing Time on Tensile Strength and Change of Dimensions of PLA Samples Produced by Fused Filament Fabrication
Druh publikace: Příspěvek na domácí konferenci nebo semináři
Sborník: EAN 2020 58th conference on experimental stress analysis
Autoři:

Suder Jiří

Machalla V

Šafář Michal

Heczko Dominik

Zeman Zdeněk

Rok vydání: 2020
Databáze:  Scopus   OBD 
DOI:  
Scopus EID: 2-s2.0-85105936008
WOS a.n.:  
OBD ID: 286108448   (detail záznamu)
Vazba na projekty:

Bibliografická citace:

Suder, J., Machalla, V., Šafář, M., Heczko, D., Zeman, Z. Influence of Annealing Time on Tensile Strength and Change of Dimensions of PLA Samples Produced by Fused Filament Fabrication. In EAN 2020 58th conference on experimental stress analysis. Ostrava : VSB-TU Ostrava, 2020. pp. 476-482. ISBN 978-80-248-4451-0.