VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Automation of Partial Tasks in the Design of Robotic Arms
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: MM Science Journal
Autoři:

Zeman Zdeněk

Mihola Milan

Suder Jiří

Boleslavský Adam

Rok vydání: 2022
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus   OBD 
DOI: 10.17973/MMSJ.2022_03_2021130
Scopus EID: 2-s2.0-85127407579
WOS a.n.: 000782673100001
OBD ID: 286111574   (detail záznamu)
Vazba na projekty:

 [Mechatronika]  Centrum výzkumu pokročilých mechatronických systémů (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000867)

 [SGS 2022]  Využití digitalizace robotických systémů při jejich návrhu (SP2022/67)

Bibliografická citace:

Zeman, Z., Mihola, M., Suder, J., Boleslavský, A. Automation of Partial Tasks in the Design of Robotic Arms. MM Science Journal. 2022, issue March, pp. 5513-5521. ISSN 1803-3126.