VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Přehled diplomových a bakalářských prací studentů

Výběr

             

Vyhledávání

      

  Hledání se vždy provádí v diplomových i bakalářských pracech ze všech roků.

Nalezeno celkem 7 závěrečných prací odpovídajících výběru:

2022/2023

Sebastian Matůš

diplomová práce

Sebastian Matůš

Software pro teleoperační kontrolér

vedoucí: Ing. Robert Pastor, Ph.D.

2021/2022

2020/2021

2019/2020

2018/2019

Jan Bém

bakalářská práce

Jan Bém

Systém pro ukládání vzorků půdy

vedoucí: Ing. Robert Pastor, Ph.D.