VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: VISUALISATION OF DISTANCES DETERMINED BY STEREOMETRY
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: Transactions of the VŠB-TU of Ostrava
Autoři:

Špaček Petr

Novák Petr

Mostýn Vladimír

Rok vydání: 2009
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Špaček, P., Novák, P., Mostýn, V. VISUALISATION OF DISTANCES DETERMINED BY STEREOMETRY. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2009, vol. LV, Mechanical series, no. 1, pp. 251-256. ISSN 1210–0471.