VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Stereovision system – detection of the correspondings points
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: Proceedings of the ICMT 11 - International Conference on Military Technologies
Autoři:

Novák Petr

Špaček Petr

Mostýn Vladimír

Rok vydání: 2011
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Novák, P., Špaček, P., Mostýn, V. Stereovision system – detection of the correspondings points. In Proceedings of the ICMT 11 - International Conference on Military Technologies. Brno : University of Defence, 2011. pp. 961-968. ISBN 978-80-7231-787-5.