VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Special Wheels for Overcoming Stairs
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Applied Mechanics and Materials Vol. 811
Autoři:

Krys Václav

Bobovský Zdenko

Kot Tomáš

Mostýn Vladimír

Rok vydání: 2015
Databáze:  DOI 
DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.811.268
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Krys, V., Bobovský, Z., Kot, T., Mostýn, V. Special Wheels for Overcoming Stairs. Applied Mechanics and Materials Vol. 811. (2015), Trans Tech Publications, Switzerland, pp. 268-272.