VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Upgrade of the Drives Control for Omnidirectional Mobile Robot Odin
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Applied Mechanics and Materials Vol. 816
Autoři:

Krys Václav

Gala Matěj

Kot Tomáš

Mostýn Vladimír

Rok vydání: 2015
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Krys, V., Gala, M., Kot, T., Mostýn, V. Upgrade of the Drives Control for Omnidirectional Mobile Robot Odin. Applied Mechanics and Materials Vol. 816. (2015), Trans Tech Publications, Switzerland, pp 282-287.