VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Mobile Robot Failure Prevention by Real-Time Thermal Monitoring
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: Modelling and Simulation for Autonomous Systems MESAS 2017, Lecture Notes in Computer Science
Autoři:

Babjak Ján

Kot Tomáš

Novák Petr

Krys Václav

Bobovský Zdenko

Rok vydání: 2018
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus 
DOI: 10.1007/978-3-319-76072-8_9
Scopus EID: 2-s2.0-85044062966
WOS a.n.: 000444831600009

Bibliografická citace:

Babjak, J., Kot, T., Novák, P., Krys, V., Bobovský, Z. Mobile Robot Failure Prevention by Real-Time Thermal Monitoring. In Modelling and Simulation for Autonomous Systems MESAS 2017, Lecture Notes in Computer Science. Vol 10756. Cham : Springer, 2018. pp 133-139. ISBN 978-3-319-76071-1.