VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Kinect v2 infrared images correction
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: International Journal of Advanced Robotic Systems
Autoři:

Bobovský Zdenko

Krys Václav

Mostýn Vladimír

Rok vydání: 2018
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus 
DOI: 10.1177/1729881418755780
Scopus EID: 2-s2.0-85042765020
WOS a.n.: 000424645300001
Impact Factor:  IF = 0.952 
Kvartil, pořadí časopisu:  Q4 (23/26) 
Najít na JCR: International Journal of Advanced Robotic Systems

Bibliografická citace:

Bobovský, Z., Krys, V., Mostýn, V. Kinect v2 infrared images correction. International Journal of Advanced Robotic Systems. 2018, roč. 15, č. 1, ISSN 17298814.