VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Modular Rover Design for Exploration and Analytical Tasks
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: Lecture Notes in Computer Science
Autoři:

Pastor Robert

Huczala Daniel

Vysocký Aleš

Oščádal Petr

Mlotek Jakub

Heczko Dominik

Zeman Zdeněk

Široký Petr

Rok vydání: 2020
Databáze:  DOI   Scopus 
DOI: 10.1007/978-3-030-43890-6_16
Scopus EID: 2-s2.0-85083727694
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Pastor, R., Huczala, D., Vysocký, A., Oščádal, P., Mlotek, J., Heczko, D., Zeman, Z., Široký, P. Modular Rover Design for Exploration and Analytical Tasks. In Lecture Notes in Computer Science. 2020. pp. 203-215. ISBN 9783030438890. ISSN 0302-2974.