VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Improved Pose Estimation of Aruco Tags Using a Novel 3D Placement Strategy
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Sensors 2020
Autoři:

Oščádal Petr

Heczko Dominik

Vysocký Aleš

Mlotek Jakub

Novák Petr

Virgala Ivan

Sukop Marek

Bobovský Zdenko

Rok vydání: 2020
Databáze:  DOI   Scopus 
DOI: 10.3390/s20174825
Scopus EID: 2-s2.0-85089830755
WOS a.n.:  
Impact Factor:  IF = 3.275 
Kvartil, pořadí časopisu:  Q1 (15/64) 
Najít na JCR: Sensors 2020

Bibliografická citace:

Oščádal, P., Heczko, D., Vysocký, A., Mlotek, J., Novák, P., Virgala, I., Sukop, M., Bobovský, Z. Improved Pose Estimation of Aruco Tags Using a Novel 3D Placement Strategy. Sensors 2020. 2020. 20(17).