VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Ing. Pavel Dolejší - přehled publikací

FiltrováníDruh:Databáze:


Styl zobrazeníNalezena celkem 1 publikace odpovídající výběru:

2015

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Dolejší, P., Krys, V., Mostýn, V. MiniDelta - Educational Robot with Parallel Kinematic Structure. In IEEE 13th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics. SAMI 2015, Herl’any, Slovakia, Jan. 2015, pp. 325-328.  DOI   Scopus   WoS