VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Přehled diplomových a bakalářských prací studentů

Výběr

             

Vyhledávání

      

  Hledání se vždy provádí v diplomových i bakalářských pracech ze všech roků.

Nalezeno celkem 17 závěrečných prací odpovídajících výběru:

1994/1995 - Magisterské studium

Marcel Boščík

diplomová práce

Marcel Boščík

Řízení krokového motoru

vedoucí: prof. Dr. Ing. Petr Novák

Petr Částečka

diplomová práce

Petr Částečka

Návrh a vytvoření informační databáze PRaM

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

Tomáš Glabazňa

diplomová práce

Tomáš Glabazňa

Návrh ATP pro obloukové svařování základového rámu

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

René Klaczak

diplomová práce

René Klaczak

Destrukční a sanační robotizované systémy využívající technologie vodního vysokotlakého paprsku

vedoucí: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

Karel Lisník

diplomová práce

Karel Lisník

Ukládání baleného zboží z balící linky na závodě 4 a.s. SLEZAN Frýdek – Místek

vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.

Zbyněk Lýko

diplomová práce

Zbyněk Lýko

Návrh řešení pojezdového modulu robota s možnostmi překonávání terénních překážek

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek

Ondřej Matuška

diplomová práce

Ondřej Matuška

Sběrnice GPIB – inovace stávajícího zařízení v laboratoři katedry robototechniky

vedoucí: prof. Dr. Ing. Petr Novák

Petr Míl

diplomová práce

Petr Míl

Analýza možností počítačové podpory navrhování průmyslových robotů

vedoucí: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

Radim Pachol

diplomová práce

Radim Pachol

Návrh ATP výroby trubkových spojek pro silniční svodidla

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

Jiří Purgat

diplomová práce

Jiří Purgat

Diagnostika robotu APR-20 a OJ-10

vedoucí: prof. Dr. Ing. Petr Novák

Tomáš Vlach

diplomová práce

Tomáš Vlach

Počítačová podpora řízení robotu RXT

vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.

Gabriela Vojtková

diplomová práce

Gabriela Vojtková

Projekt balící linky na závodě 4. a.s. SLEZAN Frýdek–Místek

vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.

1994/1995 - Bakalářské studium

Marek Ambros

bakalářská práce

Marek Ambros

Projekční návrh RTP pro broušení hřídelů

vedoucí: Ing. Ladislav Kárník, CSc.

Ladislav Kachel

bakalářská práce

Ladislav Kachel

Projekční návrh RTP frézování dosedacích ploch skříně

vedoucí: Ing. Ladislav Kárník, CSc.

Pavla Kotzurová

bakalářská práce

Pavla Kotzurová

Projekční návrh RTP pro obrábění ložiskových těles

vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.

Libor Mrozovský

bakalářská práce

Libor Mrozovský

Návrh projekčního řešení RTP pro obrábění hřídelů

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

Stanislav Veřeřa

bakalářská práce

Stanislav Veřeřa

Návrh projekčního uspořádání RTP pro vrtání přírub

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek