VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Přehled diplomových a bakalářských prací studentů

Výběr

             

Vyhledávání

      

  Hledání se vždy provádí v diplomových i bakalářských pracech ze všech roků.

Nalezeno celkem 11 závěrečných prací odpovídajících výběru:

1995/1996 - Magisterské studium

Martin Krátký

diplomová práce

Martin Krátký

Navrhněte manipulátor s pneumatickými pohony, s cylindrickým souřadnicovým systémem jako náhradu manipulátoru

vedoucí: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

Martin Krýnský

diplomová práce

Martin Krýnský

Využití objemového modeláře AutoCADu při tvorbě dynamických modelů PRaM

vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.

Pavel Lipina

diplomová práce

Pavel Lipina

Konstrukční návrh manipulátoru pro obsluhu lisu s plošným tvářením

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek

Daniela Mazurková

diplomová práce

Daniela Mazurková

Nůžková zdviž s elektrickým pohonem

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek

Libor Vaštyl

diplomová práce

Libor Vaštyl

Řízení krokového motoru

vedoucí: prof. Dr. Ing. Petr Novák

1995/1996 - Bakalářské studium

David Anderle

bakalářská práce

David Anderle

Projekční návrh RTP opracování hřídelových součástí

vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.

Miroslav Hrádek

bakalářská práce

Miroslav Hrádek

Projekční návrh RTP dělení materiálu větších délek

vedoucí: Ing. Ladislav Kárník, CSc.

Josef Kocián

bakalářská práce

Josef Kocián

Návrh projekčního uspořádání RTP povrchové ochrany elektromotorů

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

Lubomír Mazánek

bakalářská práce

Lubomír Mazánek

Návrh projekčního uspořádání RTP povrchové ochrany plochých plechových výrobků

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

Kamil Stibor

bakalářská práce

Kamil Stibor

Projekční návrh RTP dělení materiálu

vedoucí: Ing. Ladislav Kárník, CSc.

Petr Vejnoska

bakalářská práce

Petr Vejnoska

Návrh projekčního uspořádání RTP plošného tváření

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek