VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Přehled diplomových a bakalářských prací studentů

Výběr

             

Vyhledávání

      

  Hledání se vždy provádí v diplomových i bakalářských pracech ze všech roků.

Nalezeno celkem 14 závěrečných prací odpovídajících výběru:

1998/1999 - Magisterské studium

Jiří Bělák

diplomová práce

Jiří Bělák

Návrh a konstrukční řešení robotu pro destrukční činnosti při likvidaci jaderných zařízení

vedoucí: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

Miroslav Hrádek

diplomová práce

Miroslav Hrádek

Návrh a konstrukční řešení kráčejícího robotu

vedoucí: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

Tomáš Hurta

diplomová práce

Tomáš Hurta

Návrh projekčního řešení RTP paletování kol osobních automobilů

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek

Otta Janda

diplomová práce

Otta Janda

Montážní pracoviště v centru robototechniky

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

Pavel Kokeš

diplomová práce

Pavel Kokeš

Servisní robot pro údržbu šikmých střešních ploch

vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.

Jan Nytra

diplomová práce

Jan Nytra

Automatické svěšování kol osobních automobilů z podvěsného dopravníku

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek

Petr Pluháček

diplomová práce

Petr Pluháček

Návrh a realizace řídicího programu robotu RTX včetně vizualizace v prostředí Windows

vedoucí: prof. Dr. Ing. Petr Novák

Miroslav Španěl

diplomová práce

Miroslav Španěl

Návrh a realizace řídicího programu školního portálového robotu včetně vizualizace v prostředí Windows

vedoucí: prof. Dr. Ing. Petr Novák

1998/1999 - Bakalářské studium

Andrzej Chlebík

bakalářská práce

Andrzej Chlebík

Návrh antropomorfního chapadla

vedoucí: Ing. Ladislav Kárník, CSc.

Jan Iraku

bakalářská práce

Jan Iraku

Svařovací pracoviště pro výrobu přírubových součástí kabelových bubnů

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

Tomáš Koláček

bakalářská práce

Tomáš Koláček

Návrh ramene pro antropomorfní chapadlo

vedoucí: Ing. Ladislav Kárník, CSc.

Přemysl Kukla

bakalářská práce

Přemysl Kukla

Technické řešení pracoviště pro finální montáž ochran telefonních ústředen (bleskojistek) proti zasažení bleskem a statickým výbojům

vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.

Lukáš Trubač

bakalářská práce

Lukáš Trubač

Montážní pracoviště pro montáž světlometů

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

 Michal Vrona

bakalářská práce

Michal Vrona

Návrh projekčního řešení modelového PVS pro výukové účely v laboratořích katedry robototechniky

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek