VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Přehled diplomových a bakalářských prací studentů

Výběr

             

Vyhledávání

      

  Hledání se vždy provádí v diplomových i bakalářských pracech ze všech roků.

Nalezeno celkem 5 závěrečných prací odpovídajících výběru:

2014/2015

2013/2014

Petr Široký

diplomová práce

Petr Široký

Návrh inspekčního robotu pro kanalizaci

vedoucí: Ing. Jiří Marek

2011/2012