VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Přehled diplomových a bakalářských prací studentů

Výběr

             

Vyhledávání

      

  Hledání se vždy provádí v diplomových i bakalářských pracech ze všech roků.

Nalezeny celkem 4 závěrečné práce odpovídající výběru:

2019/2020

Tomáš Poštulka

bakalářská práce

Tomáš Poštulka

Zařízení pro uchování vzorků půdy pro robot K3P4

vedoucí: Ing. Robert Pastor

2018/2019

Jan Bém

bakalářská práce

Jan Bém

Systém pro ukládání vzorků půdy

vedoucí: Ing. Robert Pastor