VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: The Synthesis of a Segmented Stair-Climbing Wheel
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: International Journal of Advanced Robotic Systems
Autoři:

Mostýn Vladimír

Krys Václav

Kot Tomáš

Bobovský Zdenko

Novák Petr

Rok vydání: 2018
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus 
DOI: 10.1177/1729881417749470
Scopus EID: 2-s2.0-85041383954
WOS a.n.: 000422918900001
Impact Factor:  IF = 0.952 
Kvartil, pořadí časopisu:  Q4 (23/26) 
Najít na JCR: International Journal of Advanced Robotic Systems

Bibliografická citace:

Mostýn, V., Krys, V., Kot, T., Bobovský, Z., Novák, P. The Synthesis of a Segmented Stair-Climbing Wheel. International Journal of Advanced Robotic Systems. 2018, Volume 15, issue 1, ISSN 1729-8814.