VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Přehled diplomových a bakalářských prací studentů

Výběr

             

Vyhledávání

      

  Hledání se vždy provádí v diplomových i bakalářských pracech ze všech roků.

Nalezeno celkem 5 závěrečných prací odpovídajících výběru:

2019/2020

Jan Filip

bakalářská práce

Jan Filip

Víceúčelový stůl pro robot UR3

vedoucí: Ing. Aleš Vysocký, Ph.D.

Jakub Chlebek

bakalářská práce

Jakub Chlebek

Návrh demonstračních úloh s robotem UR3

vedoucí: Ing. Aleš Vysocký, Ph.D.

2018/2019

2016/2017