VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Přehled diplomových a bakalářských prací studentů

Výběr

             

Vyhledávání

      

  Hledání se vždy provádí v diplomových i bakalářských pracech ze všech roků.

Nalezeno celkem 11 závěrečných prací odpovídajících výběru:

2018/2019

Adam Stehlík

bakalářská práce

Adam Stehlík

Soft robotika a její aplikace

vedoucí: doc. Ing. Zdenko Bobovský, Ph.D.

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

Štěpán Labounek

diplomová práce

Štěpán Labounek

Efektor se třemi stupni volnosti

vedoucí: doc. Ing. Zdenko Bobovský, Ph.D.