VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Přehled diplomových a bakalářských prací studentů

Výběr

             

Vyhledávání

      

  Hledání se vždy provádí v diplomových i bakalářských pracech ze všech roků.

Nalezeno celkem 46 závěrečných prací odpovídajících výběru:

2021/2022

Aleš Franc

bakalářská práce

Aleš Franc

Efektor s posuvnými úchopnými prvky

vedoucí: doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.

2020/2021

2019/2020

Lukáš Hoza

diplomová práce

Lukáš Hoza

Zařízení pro ovíjení palet

vedoucí: doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.

Tereza Hanáková

bakalářská práce

Tereza Hanáková

Pneumatické pohonné jednotky pro robotiku

vedoucí: doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.

Václav Kožušník

bakalářská práce

Václav Kožušník

Čelisťové efektory pro manipulaci s materiálem

vedoucí: doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

Tomáš Betlach

bakalářská práce

Tomáš Betlach

Aplikace SMA materiálů v mechatronice

vedoucí: doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.

2011/2012

2010/2011

Jan Marszalek

bakalářská práce

Jan Marszalek

Návrh mobilní kamerové jednotky

vedoucí: doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.

2009/2010

2008/2009

Zdeněk Chura

diplomová práce

Zdeněk Chura

Návrh efektoru(ů) pro IRB140 ABB

vedoucí: doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.