VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Přehled diplomových a bakalářských prací studentů

Výběr

             

Vyhledávání

      

  Hledání se vždy provádí v diplomových i bakalářských pracech ze všech roků.

Nalezeno celkem 38 závěrečných prací odpovídajících výběru:

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

Jakub Zabystrzan

bakalářská práce

Jakub Zabystrzan

Manipulátor tyčí mezi krokovacími dopravníky

vedoucí: Ing. Milan Mihola, Ph.D.

2014/2015

2013/2014

Jonáš Buchta

diplomová práce

Jonáš Buchta

Konstrukční návrh paletového výměníku

vedoucí: Ing. Milan Mihola, Ph.D.

2012/2013

Tomáš Betlach

bakalářská práce

Tomáš Betlach

Aplikace SMA materiálů v mechatronice

vedoucí: Ing. Milan Mihola, Ph.D.

Pavel Heider

bakalářská práce

Pavel Heider

Konstrukční návrh tříprstého efektoru

vedoucí: Ing. Milan Mihola, Ph.D.

2011/2012

2010/2011

Jiří Marek

diplomová práce

Jiří Marek

Návrh tepelné ochrany mobilního robotu

vedoucí: Ing. Milan Mihola, Ph.D.

Jan Marszalek

bakalářská práce

Jan Marszalek

Návrh mobilní kamerové jednotky

vedoucí: Ing. Milan Mihola, Ph.D.

2009/2010

2008/2009

Zdeněk Chura

diplomová práce

Zdeněk Chura

Návrh efektoru(ů) pro IRB140 ABB

vedoucí: Ing. Milan Mihola, Ph.D.