VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Přehled diplomových a bakalářských prací studentů

Výběr

             

Vyhledávání

      

  Hledání se vždy provádí v diplomových i bakalářských pracech ze všech roků.

Nalezeno celkem 10 závěrečných prací odpovídajících výběru:

2018/2019

2017/2018

2015/2016

Daniel Huczala

bakalářská práce

Daniel Huczala

Návrh optimalizace elektroniky robotu ARES

vedoucí: Ing. Ján Babjak, Ph.D.

2014/2015

Jan Jochec

bakalářská práce

Jan Jochec

Energetické zdroje MR

vedoucí: Ing. Ján Babjak, Ph.D.

2012/2013

2011/2012

Jiří Kotrla

diplomová práce

Jiří Kotrla

Návrh bezpečné sbírkové pokladničky

vedoucí: Ing. Ján Babjak, Ph.D.

2009/2010

Radim Břenek

bakalářská práce

Radim Břenek

Řízení polohovadla pro ABB robot

vedoucí: Ing. Ján Babjak, Ph.D.

Radim Stanek

bakalářská práce

Radim Stanek

Energetické zdroje mobilních robotů

vedoucí: Ing. Ján Babjak, Ph.D.

2007/2008

Jaroslav Tomáš

bakalářská práce

Jaroslav Tomáš

Polohování kamery

vedoucí: Ing. Ján Babjak, Ph.D.