VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Přehled diplomových a bakalářských prací studentů

Výběr

             

Vyhledávání

      

  Hledání se vždy provádí v diplomových i bakalářských pracech ze všech roků.

Nalezeno celkem 20 závěrečných prací odpovídajících výběru:

1992/1993 - Magisterské studium

Daniel Beneš

diplomová práce

Daniel Beneš

Návrh automatizovaného pracoviště pro svařování dílů závěsné dráhy pro dopravu v dobývacích úsecích OKR

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

Pavel Čtvrtlík

diplomová práce

Pavel Čtvrtlík

Technologie automatizované montáže strojku minutek - Chronotechna, s. p. Šternberk

vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.

Tomáš Faller

diplomová práce

Tomáš Faller

Problematika materiálového toku a jeho řízení v IVÚ Stojkárna galvanovka s. p. Ostroj Opava

vedoucí: prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

Petr Holuša

diplomová práce

Petr Holuša

Návrh RTP pro opracování složitých součástí přírubového tvaru

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

Pavel Hurník

diplomová práce

Pavel Hurník

Navrhování mechanických úchopných hlavic průmyslových robotů s využitím počítače

vedoucí: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

Michal Korec

diplomová práce

Michal Korec

Navrhněte a odlaďte programové vybavení pro analýzu analogových dat

vedoucí: prof. Dr. Ing. Petr Novák

Pavel Kovačič

diplomová práce

Pavel Kovačič

Třípolohové přesuvné zařízení pro manipulaci s paletami na vstupu RTP

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek

Zbyněk Literák

diplomová práce

Zbyněk Literák

Konstrukční návrh modulárního dopravníkového systému

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek

Radek Miklica

diplomová práce

Radek Miklica

Návrh manipulačního zařízení pro depaletizaci systémových palet s proklady

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek

Pavel Nosek

diplomová práce

Pavel Nosek

Návrh obráběcího robotizovaného pracoviště pro výrobu součástí důlních stojek

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

Karel Pišťáček

diplomová práce

Karel Pišťáček

Návrh pracoviště s robotem RTX pro odjehlování ozubených kol

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

Jiří Plaček

diplomová práce

Jiří Plaček

Návrh komplexního robotizovaného pracoviště pro svařování kolen potrubí

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

Dalibor Přikryl

diplomová práce

Dalibor Přikryl

Návrh technických a programových prostředků automatizovaného měřícího pracoviště pro diagnostiku PRaM

vedoucí: prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

Leoš Říčánek

diplomová práce

Leoš Říčánek

Příspěvek k metodice navrhování polohovacích subsystémů PR s využitím PC

vedoucí: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

Martin Šimek

diplomová práce

Martin Šimek

Řešení programového modulu pro výpočet zobecněných sil u otevřené kinematické struktury PRaM s použitím Lagrangeových rovnic

vedoucí: prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

Josef Škrabal

diplomová práce

Josef Škrabal

Návrh RTP ukládání kol osobních automobilů do palet na výstupu z montážní linky

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek

Pavel Štíhel

diplomová práce

Pavel Štíhel

Návrh RTP pro přivařování zátek radiátoru ústředního topení

vedoucí: Ing. Josef Ječmen

Jiří Václavek

diplomová práce

Jiří Václavek

Návrh modulárních konstrukcí průmyslových robotů a manipulátorů s využitím PC

vedoucí: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

Roman Vojtík

diplomová práce

Roman Vojtík

Řešení programového modulu pro výpočet zobecněných sil u otevřené kinematické struktury PRaM s použitím Newton-Eulerových vztahů

vedoucí: prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

Jiří Zelenka

diplomová práce

Jiří Zelenka

Navrhování balancérů s využitím počítače

vedoucí: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.