VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Přehled diplomových a bakalářských prací studentů

Výběr

             

Vyhledávání

      

  Hledání se vždy provádí v diplomových i bakalářských pracech ze všech roků.

Nalezeno celkem 16 závěrečných prací odpovídajících výběru:

1999/2000 - Magisterské studium

Jiří Cyroň

diplomová práce

Jiří Cyroň

Návrh mobilního robotu

vedoucí: prof. Dr. Ing. Petr Novák

Petr Galuška

diplomová práce

Petr Galuška

Návrh mobilního manipulátoru pro manipulaci s pacienty

vedoucí: Ing. Ladislav Kárník, CSc.

Emil Juračka

diplomová práce

Emil Juračka

Konstrukční návrh řešení výměnného systému uchopných hlavic pro laboratorní robot

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek

Martin Kafka

diplomová práce

Martin Kafka

Vytvoření modelu robotu OJ10 v prostředí Pro/ Engineer, dynamická analýza modelu

vedoucí: prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

Svatoslav Kejval

diplomová práce

Svatoslav Kejval

Návrh antropomorfního chapadla

vedoucí: Ing. Ladislav Kárník, CSc.

Boleslav Kristen

diplomová práce

Boleslav Kristen

Nástroje a prostředky pro návrh robotů

vedoucí: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

Dalimil Kryza

diplomová práce

Dalimil Kryza

Návrh a konstrukční řešení akčního subsystému mobilního robotu pro destrukční činnosti

vedoucí: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

Adam Piechowicz

diplomová práce

Adam Piechowicz

Návrh výrobní linky pro lepení izolačních přířezů prefizolu na šablony beternitu

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

Martin Pindur

diplomová práce

Martin Pindur

Návrh automatizovaného pracoviště nátěru kotlových jader - ŽDB

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

Jiří Ščerba

diplomová práce

Jiří Ščerba

Technické řešení mezioperačního pracoviště ražení stříbrné pájky na kontakty ochran telefonních ústředen

vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.

Radim Šimánek

diplomová práce

Radim Šimánek

Návrh mobilního robotu s kolovým podvozkem

vedoucí: Ing. Ladislav Kárník, CSc.

Igor Škola

diplomová práce

Igor Škola

Návrh řešení manipulace s trny ve válcovně trub záv. 15. v Nové Huti

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

Petr Šrek

diplomová práce

Petr Šrek

Návrh chapadla pro manipulaci s křehkými objekty

vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.

Marian Toth

diplomová práce

Marian Toth

Konstrukční návrh manipulační nástavby mobilního laboratorního robotu

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek

Miroslav Zedník

diplomová práce

Miroslav Zedník

Návrh výrobní linky pro výrobu jader litinových radiátorů

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

Kamil Zezula

diplomová práce

Kamil Zezula

Konstrukční návrh třípolohové přesuvny palet pro RTP třískového obrábění

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek