VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Přehled diplomových a bakalářských prací studentů

Výběr

             

Vyhledávání

      

  Hledání se vždy provádí v diplomových i bakalářských pracech ze všech roků.

Nalezeno celkem 24 závěrečných prací odpovídajících výběru:

2002/2003 - Magisterské studium

Vít Blažej

diplomová práce

Vít Blažej

Návrh kloubového robotu s motory v základu

vedoucí: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

Zbyněk Brázdil

diplomová práce

Zbyněk Brázdil

Inovace vybraného produktu mateřské firmy

vedoucí: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

Zbigniew Cieslar

diplomová práce

Zbigniew Cieslar

Konstrukční návrh čtyřkolového podvozku servisního robotu pro vnitřní prostředí

vedoucí: Ing. Ladislav Kárník, CSc.

Lukáš Gřondil

diplomová práce

Lukáš Gřondil

Konstrukční návrh tříkolového podvozku servisního robotu

vedoucí: Ing. Ladislav Kárník, CSc.

Václav Hanák

diplomová práce

Václav Hanák

Aplikace systému Pro/E pro vytvoření metodiky komplexního návrhu PRaM

vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.

Ivana Holinková

diplomová práce

Ivana Holinková

Konstrukční návrh servisního robotu pro pohyb po hladkých kolmých stěnách

vedoucí: prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

Květuše Hornová

diplomová práce

Květuše Hornová

Projekční návrh zařízení pro třídění poštovních zásilek z hlediska bezpečnosti

vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.

Michal Húska

diplomová práce

Michal Húska

Konstrukční návrh podvozku mobilního robotu se schopnosti pohybu po schodišti

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek

Petr Chládek

diplomová práce

Petr Chládek

Návrh automatického pracoviště Autopal

vedoucí: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

Tomáš Chromec

diplomová práce

Tomáš Chromec

Analýza technologických podmínek a návrh robot. řešení bourání bloků vodorovných konstrukcí

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

Petr Janyška

diplomová práce

Petr Janyška

Konstrukční návrh montážního robotu s paralelní kinematickou strukturou

vedoucí: prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

Michal Kaválek

diplomová práce

Michal Kaválek

Konstrukční návrh manipulátoru pro signování hliníkových housek na licím pásu

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek

Libor Králíček

diplomová práce

Libor Králíček

Model mobilního robotu - návrh a realizace

vedoucí: prof. Dr. Ing. Petr Novák

Václav Krys

diplomová práce

Václav Krys

Konstrukční návrh robotizovaného razícího zařízení

vedoucí: prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

Martin Kubíček

diplomová práce

Martin Kubíček

Konstrukční návrh pásového podvozku mobilního robotu pro venkovní prostředí

vedoucí: Ing. Ladislav Kárník, CSc.

David Masteš

diplomová práce

David Masteš

Návrh automatického pracoviště Autopal

vedoucí: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

Jiří Nevřela

diplomová práce

Jiří Nevřela

Navrhněte automatizovanou výrobu plastového krytu klávesnice

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

Ester Nevřelová

diplomová práce

Ester Nevřelová

Navrhněte automatizované pracoviště montáže šoupátek do průměru 100 mm

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

Jana Sporyszová

diplomová práce

Jana Sporyszová

Konstrukční návrh servisního robotu na údržbu a čištění komínů

vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.

Martin Turoň

diplomová práce

Martin Turoň

Konstrukční návrh podvozku servisního robotu se všesměrovými koly

vedoucí: Ing. Ladislav Kárník, CSc.

2002/2003 - Bakalářské studium

Petr Husák

bakalářská práce

Petr Husák

Konstrukční návrh manipulační nádstavby pro servisní robot s využitím v prostředí indoor

vedoucí: Ing. Ladislav Kárník, CSc.

Miroslav Kazda

bakalářská práce

Miroslav Kazda

Konstrukční návrh paralelní struktury pro letecký simulátor

vedoucí: prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

Petr Opatřil

bakalářská práce

Petr Opatřil

Konstukční návrh úchopné hlavice pro manipulaci s drobnými předměty v domácím a kancelářském prostředí

vedoucí: Ing. Ladislav Kárník, CSc.

Libor Szyrocki

bakalářská práce

Libor Szyrocki

Konstrukční návrh výměnného efektorového podsystému mobilního bezpečnostního robotu

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek