VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Přehled diplomových a bakalářských prací studentů

Výběr

             

Vyhledávání

      

  Hledání se vždy provádí v diplomových i bakalářských pracech ze všech roků.

Nalezeno celkem 22 závěrečných prací odpovídajících výběru:

2006/2007 - Magisterské studium

David Stoniš

diplomová práce

David Stoniš

Senzorický subsystém mobilního robotu

vedoucí: prof. Dr. Ing. Petr Novák

2006/2007 - Bakalářské studium

Zdeněk Chura

bakalářská práce

Zdeněk Chura

Robotizované pracoviště montáže výrobků

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

Roman Krajča

bakalářská práce

Roman Krajča

Návrh ukládání a manipulace s výbušninami

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

Zbyszek Kramarčik

bakalářská práce

Zbyszek Kramarčik

Systémy tlumicí vibrace nástaveb mobilních robotu

vedoucí: Ing. Václav Krys, Ph.D.

David Mlčoch

bakalářská práce

David Mlčoch

Energetické zdroje pro mobilní roboty

vedoucí: Ing. Václav Krys, Ph.D.

Tomáš Pejznoch

bakalářská práce

Tomáš Pejznoch

Návrh manipulace s kontejnery

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.