VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Přehled diplomových a bakalářských prací studentů

Výběr

             

Vyhledávání

      

  Hledání se vždy provádí v diplomových i bakalářských pracech ze všech roků.

Nalezeno celkem 31 závěrečných prací odpovídajících výběru:

2003/2004 - Magisterské studium

Petr Adamus

diplomová práce

Petr Adamus

Konstrukční návrh inspekčního robotu pro monitorování pod vodní hladinou

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek

Radovana Hradilová

diplomová práce

Radovana Hradilová

Konstrukční řešení servisního robotu pro tělesně postižené

vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.

Štěpán Chorzempa

diplomová práce

Štěpán Chorzempa

Konstrukční návrh manipulační nástavby servisního robotu s aplikací prostorového kloubu

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek

Jiří Kaděra

diplomová práce

Jiří Kaděra

Analýza činností pro zajišťování služeb obyvatelstvu při udržování veřejných prostranství

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

René Kufa

diplomová práce

René Kufa

Návrh pracoviště svařování opěrky hlavy sedadla automobilu a konstrukční řešení jeho periferií

vedoucí: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

Petr Uličný

diplomová práce

Petr Uličný

Aplikace AI do řízení mobilního robotu

vedoucí: prof. Dr. Ing. Petr Novák

Libor Zatloukal

diplomová práce

Libor Zatloukal

Konstrukční řešení antropomorfní paže robotického asistenta

vedoucí: prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

2003/2004 - Bakalářské studium

Ján Babjak

bakalářská práce

Ján Babjak

Řízení školního robotu

vedoucí: prof. Dr. Ing. Petr Novák

Polák Daniel

bakalářská práce

Polák Daniel

Konstrukční návrh víceprstého chapadla pro manipulaci s předměty obecného tvaru do hmotnosti 3 kg

vedoucí: Ing. Ladislav Kárník, CSc.

Vlastimil Domes

bakalářská práce

Vlastimil Domes

Modelování komponent a uzlů robotů

vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.

Roman Fikáček

bakalářská práce

Roman Fikáček

Robotizované technologické pracoviště pro svařování ocelových radiátorů ústředního vytápění koupelen

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

David Stoniš

bakalářská práce

David Stoniš

Řízení školního robotu

vedoucí: prof. Dr. Ing. Petr Novák

Roman Špok

bakalářská práce

Roman Špok

RTP paletizace kartónů s mlékem

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek

Petr Vojta

bakalářská práce

Petr Vojta

Návrh RTP pro soustružení krátkých hřídelí

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek