VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Přehled publikací katedry za rok 2012

Filtrování
Druh:Databáze:


Styl zobrazení

Nalezeno celkem 17 publikací odpovídajících výběru:

2012

Učebnice, skripta

Lipina, J., Marek, J. Ovládání a programování robotů ABB. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2012. 82 s. ISBN 978-80-248-2753-7.

Lipina, J., Studénka, M. CAD I – návody do cvičení. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2012. 148 s. ISBN 978-80-248-2752-0.

Články v domácích časopisech

Bobovský, Z., Trebuňa, F. Modulárne metamorfné robotické systémy a popis ich kinematiky (2). Jemná mechanika a optika. 2012, vol. 57, no. 4, p. 99-100. ISSN 0447-6441.

Bobovský, Z., Trebuňa, F. Modulárne metamorfné robotické systémy a popis ich kinematiky (1). Jemná mechanika a optika. 2012, vol. 57, no. 3, p. 92-94. - ISSN 0447-6441.

Lipina, J., Greguš, P., Tomáš, J., Krys, V. Implementation of a Vacuum Effector for The ABB IRB 140 Industrial Robot. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2012, vol. LVII, Mechanical series, no. 2, pp. 25-32. ISSN 1210–0471.  OBD 

Články v zahraničních časopisech

Bobovský, Z., Trebuňa, F., Smrček, J. Self-Reconfigurable Modular Robotic System. Acta Mechanica Slovaca. 2012, Roč. 16, č. 3, s. 6-10. ISSN 1335-2393.  DOI 

Bobovský, Z., Smrček, J. Využitie modularity v konštrukcii kolesa podvozku servisného robota. ATP Journal. 2012, Roč. 19, č. 2, s. 56-57. ISSN 1335-2237.

Miková, L., Kelemen, M., Bobovský, Z. Využitie mechatronických subsystémov v automobilovom priemysle. ATP Journal. 2012, č. 1, s. 14-15. - ISSN 1335-2237.

Jendrejová, M., Bobovský, Z. Štúdia inovácie laboratória CAD. International Scientific Herald. 2012, vol. 4, no. 23, p. 238-244. ISSN 2218-5348.

Trebuňa, F., Simčák, F., Trebuňa, P., Bobovský, Z., Pástor, M., Sarga, P., Frankovský, P., Hagara, M. Methodology for Experimental Verification of Safety of Packages for Transport of Spent Nuclear Fuel. Acta Mechanica Slovaca. 2012, 16, 3, s. 34-43, ISSN 1335-2393.  DOI 

Bobovský, Z., Hroncová, D., Gorlický, M. Automatické zostavovanie pohybových rovníc a ich využitie pri optimalizácii zložitých mechatronických sústav. ATP Journal PLUS. 2012, 1, s. 22-26, ISSN 1336-5010.

Karník, L. Monitorovací rameno pro mobilní roboty. Strojárstvo. 2012, č. 12, s. 92-94. ISSN 1335-2938.  OBD 

Příspěvky na domácích konferencích nebo seminářích

Halama, R., Fusek, M., Fojtík, F., Kot, T. Real Time Measurement and Evaluation of Washer Extractor Vibrations. In Proceedings of the 50th Annual Conference on Experimental Stress Analysis. Praha : ČVUT, 2012. s. 129-134. ISBN 978-80-01-05060-6.  Scopus   WoS   OBD 

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Bobovský, Z., Trebuňa, F., Smrček, J. Number of cycles and position error in cyclic inverse kinematics for n-link serial robot. In Procedia Engineering : MMaMS 2012 : Modelling of Mechanical and Mechatronics Systems 2012 : November 6th-8th 2012, Zemplínska Šírava, Slovakia. -. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2012 vol. 48 (2012), p. 35-39. - ISSN 1877-7058.  DOI   Scopus   WoS 

Bobovský, Z., Trebuňa, F. The Inverse Kinematics of N-Serial Robotic Chain in Different Quadrants of Working Space. In Engineering Mechanics 2012 : 18th international conference : conference proceedings : May 14-17, 2012, Svratka, Czech republic. Prague : Academy of Sciences, 2012 P. 129-135. - ISBN 978-80-86246-40-6.

Trebuňa, F., Simčák, F., Huňady, R., Pástor, R., Bobovský, Z. Modal analysis of transport complex and drop tests of container for transport of spent nuclear fuel. In EAN 2012 : proceedings of the 50th Annual Conference on Experimental Stress Analysis : Tábor, Czech Republic, 4. 6.- 7.6.2012. Praha : ČVUT, 2012 P. 1-8. - ISBN 978-80-01-05060-6.  Scopus   WoS 

Novák, P., Mostýn, V., Krys, V., Bobovský, Z. Tilting optimization of fixed stereovision cameras. In Proceeding of Lectures of 5th International Conference Modelling of the Mechanics and Mechatronics Systems - MMaMS 2012. 2012. pp. 479-488. ISSN : 1877-7058.  DOI   Scopus   WoS   OBD