VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Přehled diplomových a bakalářských prací studentů

Výběr

             

Vyhledávání

      

  Hledání se vždy provádí v diplomových i bakalářských pracech ze všech roků.

Nalezeno celkem 7 závěrečných prací odpovídajících výběru:

2022/2023

Čeněk Slezák

diplomová práce

Čeněk Slezák

Studie proveditelnosti automatizace lepení permanentních magnetů na rotorové pakety

vedoucí: Ing. Michal Vocetka, Ph.D.

2021/2022

2020/2021

2018/2019

Tomasz Kowalczyk

bakalářská práce

Tomasz Kowalczyk

Návrh efektoru pro paletizaci kartonových krabic

vedoucí: Ing. Michal Vocetka, Ph.D.