VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Aplikované výstupy katedry

Aplikované výstupy zahrnují patenty, funkční vzorky, prototypy, úžitné a průmyslové vzory a autorizovaný software.

Na výstupy typu autorizovaný software je v následujícím výpise možno kliknout, čímž se dostanete na stránku s detaily daného software a možností stáhnutí.

Filtrování


Druh:


2014

Prototypy, funkční vzorky

2013

Prototypy, funkční vzorky

 • Mihola, M. Přípravek pro testování pohonných jednotek na bázi SMA materiálů. 2013.
 • Mihola, M. Šestinohý kráčející servisní robot. 2013.

2012

Prototypy, funkční vzorky

 • Mihola, M., Karník, L. Manipulační nástavba mobilního robotu ARES SGS. 2012.
 • Mihola, M., Karník, L. Efektor pro manipulační nástavbu mobilního robotu ARES SGS. 2012.
 • Mihola, M., Macháčková, A., Kocich, R., Klečková, Z. Zařízení pro testování řídicího subsystému založeného na platformě Arduino. 2012.
 • Mihola, M. Řídicí jednotka SMA. 2012.
 • Mihola, M. Plošina pro testování pohonných jednotek na bázi SMA materiálů. 2012.
 • Mihola, M. Stolice pro testování pružin vyrobených z SMA materiálů. 2012.

2011

Autorizovaný software

Prototypy, funkční vzorky

 • Klečková, Z., Kocich, R., Mihola, M., Macháčková, A. Testovací stand s dieselovým motorem. 2011.
 • Klečková, Z., Kocich, R., Mihola, M., Macháčková, A. Modul pro transformaci energie odpadního tepla spalin mikroturbíny na elektrickou energii. 2011.
 • Kocich, R., Mihola, M. DCAP jako kontinuální SPD proces. 2011.
 • Macháčková, A., Klečková, Z., Kocich, R., Mihola, M. Testovací stand s hybridním agregátem. 2011.
 • Macháčková, A., Klečková, Z., Kocich, R., Mihola, M. Modul pro indikaci množství vyráběné elektrické energie získané při transformaci energie odpadního tepla spalin mikroturbíny na elektrickou energii. 2011.
 • Macháčková, A., Klečková, Z., Kocich, R., Mihola, M. Mobilní plynová řada pro testování alternativních paliv. 2011.

2010

Prototypy, funkční vzorky

2009

Prototypy, funkční vzorky