VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Ing. Michal Vocetka - přehled publikací

FiltrováníDruh:Databáze:


Styl zobrazeníNalezena celkem 1 publikace odpovídající výběru:

2020

Články v zahraničních časopisech

Vocetka, M., Suder, J., Huczala, D. The Use of the Two-Handed Collaborative Robot in Non-Collaborative Application. Acta Polytechnica. 2020, vol. 60, issue 2, pp. 151-157. ISSN 1210-0270.  DOI   Scopus   WoS