VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Přehled diplomových a bakalářských prací studentů

Výběr

             

Vyhledávání

      

  Hledání se vždy provádí v diplomových i bakalářských pracech ze všech roků.

Nalezeno celkem 24 závěrečných prací odpovídajících výběru:

2008/2009 - Magisterské studium

Pavel Ehl

diplomová práce

Pavel Ehl

Řízení manipulátoru

vedoucí: prof. Dr. Ing. Petr Novák

Zdeněk Chura

diplomová práce

Zdeněk Chura

Návrh efektoru(ů) pro IRB140 ABB

vedoucí: doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.

Jan Leimer

diplomová práce

Jan Leimer

Návrh robotizovaného pracoviště

vedoucí: Ing. Václav Krys, Ph.D.

Jindřich Smetánka

diplomová práce

Jindřich Smetánka

Návrh RTP pro výrobu palet

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

2008/2009 - Bakalářské studium

Radomír Běhal

bakalářská práce

Radomír Běhal

Návrh efektoru pro stávající robotické rameno

vedoucí: Ing. Daniel Polák, Ph.D.

Michal Gloger

bakalářská práce

Michal Gloger

Konstrukce efektoru pro odběr vzorků kapalin

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

Jaroslav Chládek

bakalářská práce

Jaroslav Chládek

Konstrukce efektoru pro odběr vzorků plynu

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

Tomáš Krejčí

bakalářská práce

Tomáš Krejčí

Návrh pásového podvozku pro malé zatížení

vedoucí: Ing. Ladislav Kárník, CSc.