VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Přehled publikací katedry za rok 2019

Filtrování
Druh:Databáze:


Styl zobrazení

Nalezeno celkem 11 publikací odpovídajících výběru:

2019

Články v domácích časopisech

Měsíček, J., Pagáč, M., Petrů, J., Novák, P., Hajnys, J., Kutiová, K. Topological Optimization of the Formula Student Bell Crank. MM Science Journal. 2019, 10, 2964-2968, ISSN 1803-1269.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Sikora, J., Fojtík, D., Czebe, J., Mihola, M. Storage Kind Recognition of Truck's Timber Load. In Proceedings of the 2019 20th International Carpathian Control Conference (ICCC). IEEE, 2019. pp. 1-4. ISBN 978-1-7281-0702-8.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Sikora, J., Fojtík, D., Gebauer, J., Podešva, P., Mihola, M. Preparation of 3D models of Trucks for Timber Load Analysis. In 20th International Carpathian Control Conference (ICCC). IEEE, 2019. pp. 1-4. ISBN 978-1-7281-0702-8.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Wada, H., Vysocký, A., Kinugawa, J., Kosuge, K. Human-Friendly/Cooperative Working Support Robot -PaDY-for the Production Site. In Proceedings of JSME annual Conference on Robotics and Mechatronics (Robomec). 2019.  DOI 

Vysocký, A., Wada, H., Kinugawa, J., Kosuge, K. Motion Planning Analysis According to ISO/TS 15066 in Human–Robot Collaboration Environment. In IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics, AIM. 2019. pp. 151-156. ISBN 9781728124933.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Pastor, R., Vysocký, A., Novák, P. A Study on Direct Teleoperation Device Kinematics. In Lecture Notes in Computer Science. Volume 11472. Cham : Springer, 2019. 12. pp. 140-146. 978-3-030-14983-3.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Vysocký, A., Pastor, R., Novák, P. Interaction with Collaborative Robot Using 2D and TOF Camera. In Lecture Notes in Computer Science. Volume 11472. Cham : Springer, 2019. 35. pp. 477-489. 978-3-030-14983-3.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Disertační práce

Vysocký, A. Roboty přímo spolupracující s člověkem : disertační práce. Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2019. 98 stran.

Habilitační práce

Mihola, M. Aplikace mechatronických postupů při návrhu specializovaných měřících zařízení : habilitační práce. Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2019. 145 stran.

Kot, T. Rychlá podpora integrace kolaborativních a průmyslových robotů v malých a středních podnicích : habilitační práce. Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2019. 111 s.

Bobovský, Z. Softvérové prostriedky pre rýchly vývoj a optimalizáciu robotických systémov : habilitační práce. Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2019, 138 strán.