VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Přehled diplomových a bakalářských prací studentů

Výběr

             

Vyhledávání

      

  Hledání se vždy provádí v diplomových i bakalářských pracech ze všech roků.

Nalezeno celkem 20 závěrečných prací odpovídajících výběru:

2005/2006 - Magisterské studium

2005/2006 - Bakalářské studium

Miroslav Dostál

bakalářská práce

Miroslav Dostál

Robotizované pracoviště děrovacího stroje

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

Jiří Chrástek

bakalářská práce

Jiří Chrástek

Senzorický subsystém mobilního robotu

vedoucí: prof. Dr. Ing. Petr Novák

Jan Kukol

bakalářská práce

Jan Kukol

Inkrementální senzory

vedoucí: prof. Dr. Ing. Petr Novák