VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Přehled diplomových a bakalářských prací studentů

Výběr

             

Vyhledávání

      

  Hledání se vždy provádí v diplomových i bakalářských pracech ze všech roků.

Nalezeno celkem 32 závěrečných prací odpovídajících výběru:

2012/2013 - Magisterské studium

Radim Benek

diplomová práce

Radim Benek

Efektor robotu

vedoucí: prof. Dr. Ing. Petr Novák

Martin Korabečný

diplomová práce

Martin Korabečný

Robotizované pracoviště montáže dvojkolí

vedoucí: Ing. Václav Krys, Ph.D.

Michal Kvita

diplomová práce

Michal Kvita

Hmatový subsystém robotu

vedoucí: prof. Dr. Ing. Petr Novák

Martin Macháček

diplomová práce

Martin Macháček

Průzkumný robot

vedoucí: prof. Dr. Ing. Petr Novák

2012/2013 - Bakalářské studium

Tomáš Betlach

bakalářská práce

Tomáš Betlach

Aplikace SMA materiálů v mechatronice

vedoucí: doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.

Jan Mejzlík

bakalářská práce

Jan Mejzlík

Kamerová plošina

vedoucí: prof. Dr. Ing. Petr Novák

Pavel Vavřík

bakalářská práce

Pavel Vavřík

Úprava stávajícího podvozku mobilního robotu

vedoucí: Ing. Václav Krys, Ph.D.