VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Přehled diplomových a bakalářských prací studentů

Výběr

             

Vyhledávání

      

  Hledání se vždy provádí v diplomových i bakalářských pracech ze všech roků.

Nalezeno celkem 20 závěrečných prací odpovídajících výběru:

2004/2005 - Magisterské studium

2004/2005 - Bakalářské studium

Petr Ležák

bakalářská práce

Petr Ležák

Návrh RTP obloukového svařování

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek

Jiří Zygmont

bakalářská práce

Jiří Zygmont

Řízení mobilního robotu

vedoucí: prof. Dr. Ing. Petr Novák