VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Přehled diplomových a bakalářských prací studentů

Výběr

             

Vyhledávání

      

  Hledání se vždy provádí v diplomových i bakalářských pracech ze všech roků.

Nalezeno celkem 25 závěrečných prací odpovídajících výběru:

2007/2008 - Magisterské studium

Tomáš Bistrý

diplomová práce

Tomáš Bistrý

Konstrukce upínací hlavice efektorů

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

2007/2008 - Bakalářské studium

Pavel Mihalík

bakalářská práce

Pavel Mihalík

Návrh pohonu pro stávající podvozek.

vedoucí: Ing. Václav Krys, Ph.D.

Jaroslav Tomáš

bakalářská práce

Jaroslav Tomáš

Polohování kamery

vedoucí: Ing. Ján Babjak, Ph.D.

Lukáš Tomek

bakalářská práce

Lukáš Tomek

Návrh modulu kola mobilního podvozku

vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.