VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Přehled diplomových a bakalářských prací studentů

Výběr

             

Vyhledávání

      

  Hledání se vždy provádí v diplomových i bakalářských pracech ze všech roků.

Nalezeno celkem 16 závěrečných prací odpovídajících výběru:

2015/2016 - Magisterské studium

Pavel Vavřík

diplomová práce

Pavel Vavřík

Aplikace robotického ramene 1500 Robai

vedoucí: prof. Dr. Ing. Petr Novák

2015/2016 - Bakalářské studium

Vít Fichna

bakalářská práce

Vít Fichna

Polohovací kloub kamery

vedoucí: Ing. Ladislav Kárník, CSc.

Ondřej Friedel

bakalářská práce

Ondřej Friedel

Otočný stůl s pohonem

vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.

David Grigarčík

bakalářská práce

David Grigarčík

Konstrukce pneumatické upínky

vedoucí: prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

Dominik Heczko

bakalářská práce

Dominik Heczko

Konstrukční úprava rámu robotu Kraken 2

vedoucí: Ing. Petr Široký

Stanislav Herudek

bakalářská práce

Stanislav Herudek

Úprava dvoučelisťového efektoru

vedoucí: Ing. Petr Široký

Daniel Huczala

bakalářská práce

Daniel Huczala

Návrh optimalizace elektroniky robotu ARES

vedoucí: Ing. Ján Babjak, Ph.D.

Tomáš Vlček

bakalářská práce

Tomáš Vlček

Pásová jednotka mobilního robotu ARES

vedoucí: Ing. Matěj Gala