VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Přehled diplomových a bakalářských prací studentů

Výběr

             

Vyhledávání

      

  Hledání se vždy provádí v diplomových i bakalářských pracech ze všech roků.

Nalezeno celkem 24 závěrečných prací odpovídajících výběru:

2011/2012 - Magisterské studium

Jiří Kotrla

diplomová práce

Jiří Kotrla

Návrh bezpečné sbírkové pokladničky

vedoucí: Ing. Ján Babjak, Ph.D.

2011/2012 - Bakalářské studium