VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Přehled diplomových a bakalářských prací studentů

Výběr

             

Vyhledávání

      

  Hledání se vždy provádí v diplomových i bakalářských pracech ze všech roků.

Nalezeno celkem 26 závěrečných prací odpovídajících výběru:

2009/2010 - Magisterské studium

Dominik Volák

diplomová práce

Dominik Volák

Návrh tepelné ochrany mobilního robotu

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

2009/2010 - Bakalářské studium

Tomáš Bartek

bakalářská práce

Tomáš Bartek

Návrh RTP s roboty ABB

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

Radim Břenek

bakalářská práce

Radim Břenek

Řízení polohovadla pro ABB robot

vedoucí: Ing. Ján Babjak, Ph.D.

David Hanzlík

bakalářská práce

David Hanzlík

Návrh RTP s roboty ABB

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

Radim Stanek

bakalářská práce

Radim Stanek

Energetické zdroje mobilních robotů

vedoucí: Ing. Ján Babjak, Ph.D.