VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Přehled publikací katedry za rok 2013

Filtrování
Druh:Databáze:


Styl zobrazení

Nalezeno celkem 16 publikací odpovídajících výběru:

2013

Učebnice, skripta

Gmiterko, A., Miková, L., Sarga, P., Bobovský, Z. Riadenie technických sústav 1. časť. 1. vyd. Košice : Technická univerzita v Košiciach, SjF, 2013. 171 s. . ISBN 978-80-553-1554-6.

Smrček, J., Hajduk, M., Bobovský, Z., Jánoš, R. Robotika, Metodika nasadzovania servisných robotov. 1. vyd. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2013. 203 s. ISBN 978-50-553-1523-2.

Články v domácích časopisech

Kopec, P., Studénka, M. Autonomní systémy a mechanismy ostrovních nebo záložních center v oblasti energetiky. Moravskoslezský energetický klastr, o.s.. 2013, roč. I, č. 1, ISSN 1805-7845.

Kopec, P., Studénka, M., Polák, D. Využitelnost vodíkových systémů v konstrukcích mobilních zařízení robotického typu. Moravskoslezský energetický klastr, o.s.. 2013, roč. I, č. 2, ISSN 1805-7845.

Kopec, P., Studénka, M. Využitelnost vyuhlených důlních děl za účelem akumulace elektrické energie. Moravskoslezský energetický klastr, o.s.. roč. I, č. 4, 2013, ISSN 1805-7845.

Články v zahraničních časopisech

Virgala, I., Simčák, F., Bobovský, Z. Dynamic analysis of manipulator arm for 6-legged robot. American Journal of Mechanical Engineering. 2013, vol. 1, no. 7, p. 365-369. ISSN 2328-4102.  DOI 

Kelemen, M., Gmiterko, A., Kelemenová, T., Trebuňa, F., Miková, L., Bobovský, Z. Didactic Models Used on Mechatronic Courses. Solid State Phenomena. 2013, vol. 199, s. 661-666. ISSN : 1012-0394.  DOI   Scopus   WoS   Impact 0.493 (Q4) 

Babjak, J., Kot, T., Polák, D. Control System of the Rescue and Fire Extingusihing Robot Hardy. Acta technica corviniensis – Bulletin of engineering. 2013. ISSN 2067-3809.  OBD 

Kocich, R., Kunčická, L., Mihola, M. Numerical and experimental analysis of twist channel angular pressing (TCAP) as a SPD process. Materials Science and Engineering. A, Structural Materials : Properties, Microstructure and Processing. 2013.  DOI   Scopus   OBD 

Trebuňa, F., Huňady, R., Bobovský, Z., Hagara, M. Results and experiences from the application of digital image correlation in operational modal analysis. Acta Polytechnica Hungarica. 2013, vol. 10, no. 5, s. 159-174, ISSN : 1785-8860.  DOI   Scopus   WoS   Impact 0.909 (Q3) 

Lipina, J., Kopec, P., Marek, J., Krys, V. Thread Variants and Their Load Capacity in Components Made by Rapid. Journal of Slovak University of Technology in Bratislava. 2013, roč. VI, č. 11, s. 11-15. ISSN 1337-9089.  OBD 

Novák, P., Mostýn, V., Kot, T., Krys, V. Stereoscopic System with the Tight Tilted Cameras. Applied Mechanics and Materials. 2013, vol. 332, pp. 154-164. ISSN 1662-7482.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Karník, L. Modeling and Analysis of the Biorobotics Mechanism. Applied Mechanics and Materials. 2013, vol. 282, pp. 80-89. ISSN 1662-7482  OBD 

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Dostál, V., Bušov, S., Mostýn, V. TRIZ used for improvement of active hinge of the car bonnet. In Proceedings of the 13th ETRIA World TRIZ Future Conference (TFC 2013). Paris : ART ET Metiérs 2013, pp. 551-560. ISBN 978-0-9551218-2-1.

Lipina, J., Kopec, P., Marek, J., Krys, V. Thread Variants and Their Load Capacity in Components Made by Rapid. In Erin 2013. 1. vyd Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2013. s. 80. ISBN 978-80-2273934-4.  OBD 

Babjak, J., Kot, T. Control System of the Rescue and Fire Extinguishing Robot Hardy. In Proceedings of the ERIN 2013 Conference. Bratislava : SjF STU Bratislava, 2013. ISBN 978-80-227-2849-2.  OBD