VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Přehled diplomových a bakalářských prací studentů

Výběr

             

Vyhledávání

      

  Hledání se vždy provádí v diplomových i bakalářských pracech ze všech roků.

Nalezeno celkem 27 závěrečných prací odpovídajících výběru:

2014/2015 - Magisterské studium

Aleš Vysocký

diplomová práce

Aleš Vysocký

Modulární manipulátor pro mobilní robot

vedoucí: Ing. Václav Krys, Ph.D.

2014/2015 - Bakalářské studium

Jan Jochec

bakalářská práce

Jan Jochec

Energetické zdroje MR

vedoucí: Ing. Ján Babjak, Ph.D.

Radim Strejček

bakalářská práce

Radim Strejček

Efektor školního robotu s pohonem SMA dráty

vedoucí: Ing. Pavel Dolejší

Jiří Suder

bakalářská práce

Jiří Suder

Modernizace mobilního robotu Crawler

vedoucí: Ing. Václav Krys, Ph.D.

Martin Szotkowski

bakalářská práce

Martin Szotkowski

Návrh tiskové hlavy pro 3D tisk metodou FDM

vedoucí: Ing. Pavel Dolejší

Adam Tížek

bakalářská práce

Adam Tížek

Kamerová plošina

vedoucí: prof. Dr. Ing. Petr Novák