VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Přehled publikací katedry za rok 2021

Filtrování
Druh:Databáze:


Styl zobrazení

Nalezeno celkem 27 publikací odpovídajících výběru:

2021

Články v domácích časopisech

Paška, Z., Rojíček, J., Fojtík, F., Krys, V., Fusek, M., Ličková, D. Load Capacity of Helicoil(R) Inserts in ABS-M30 Material Used for Additive Manufacturing. MM Science Journal. 2021, issue December, pp. 5414-5420. ISSN 1803-3126.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Mihola, M., Zeman, Z., Fojtík, D. Automation of the Design of the Cross-Section of the Manipulator Arms Profile. MM Science Journal. 2021, issue October, pp. 4863-4871. ISSN 1803-3126.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Mihola, M., Zeman, Z., Fojtík, D. Research and Development of a Knowledge-Based Design System for Designing Selected Elements of Mechatronic Devices. MM Science Journal. 2021, issue December, pp. 5381-5390. ISSN 1803-3126.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Grushko, S., Vysocký, A., Suder, J., Glogar, L., Bobovský, Z. Improving Human Awareness During Collaboration With Robot: Review. MM Science Journal. 2021, issue December, pp. 5475-5480. ISSN 1803-3126.  DOI   Scopus   OBD 

Suder, J., Kot, T., Panec, A., Vocetka, M. Analysis of Increasing the Friction Force of the Robot Jaws by Adding 3D Printed Flexible Inserts. MM Science Journal. 2021, issue December, pp. 5322-5326. ISSN 1803-3126.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Pastor, R., Bobovský, Z., Oščádal, P., Měsíček, J., Pagáč, M., Prada, E., Miková, L., Babjak, J. Optimizing a Quadruped Robot: A Comparison of Two Methods. MM Science Journal. 2021, vol. 2021, issue June, pp. 4348-4355. ISSN 1803-3126.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Zeman, Z., Mihola, M., Suder, J. Design of Algorithms for Automatic Selection of Drive Units for Mechatronic Devices. MM Science Journal. 2021, issue June, pp. 4362-4370. ISSN 1803-3126.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Suder, J., Bobovský, Z., Mlotek, J., Vocetka, M., Zeman, Z., Šafář, M. Experimental Analysis of Temperature Resistance of 3D Printed PLA Components. MM Science Journal. 2021, issue March, pp. 4322-4327. ISSN 1803-3126.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Články v zahraničních časopisech

Rojíček, J., Paška, Z., Fusek, M., Bobovský, Z., Sapietová, A., Mostýn, V., Ličová, D. Optimization of a Truss Structure Used to Design of the Manipulator Arm from a Set of Components. Applied sciences. 2021, vol. 11, issue 21. e-ISSN 2076-6341.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 2.747 (Q3) 

Vocetka, M., Bobovský, Z., Babjak, J., Suder, J., Grushko, S., Mlotek, J., Krys, V., Hagara, M. Influence of Drift on Robot Repeatability and Its Compensation. Applied sciences. 2021.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 2.747 (Q3) 

Grushko, S., Vysocký, A., Heczko, D., Bobovský, Z. Intuitive Spatial Tactile Feedback for Better Awareness about Robot Trajectory during Human-Robot Collaboration. Sensors. 2021, 21(17), 5748.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 3.567 (Q2) 

Kot, T., Bobovský, Z., Heczko, D., Vysocký, A., Virgala, I., Prada, E. Using Virtual Scanning to Find Optimal Configuration of a 3D Scanner Turntable for Scanning of Mechanical Parts. Sensors. 2021, 21(16), 5343.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 3.576 (Q2) 

Kot, T., Bobovský, Z., Vysocký, A., Krys, V., Šafařík, J., Ružarovský, R. Method for Robot Manipulator Joint Wear Reduction by Finding the Optimal Robot Placement in a Robotic Cell. Applied sciences. 2021, 11(12), 5398.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 2.747 (Q3) 

Grushko, S., Vysocký, A., Oščádal, P., Vocetka, M., Novák, P., Bobovský, Z. Improved Mutual Understanding for Human-Robot Collaboration: Combining Human-Aware Motion Planning with Haptic Feedback Devices for Communicating Planned Trajectory. Sensors. 2021, vol. 21, issue 11, 3673.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 3.275 (Q2) 

Sinčák, P., Virgala, I., Kelemen, M., Prada, E., Bobovský, Z., Kot, T. Chimney sweeping robot based on a pneumatic actuator. Applied sciences. 2021, 11(11), 4872.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 2.474 (Q3) 

Suder, J., Bobovský, Z., Mlotek, J., Vocetka, M., Oščádal, P., Zeman, Z. Structural Optimization Method of a FinRay Finger for the Best Wrapping of Object. Applied sciences. 2021. 11(9), 3858.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 2.474 (Q3) 

Heczko, D., Oščádal, P., Kot, T., Huczala, D., Semjon, J., Bobovský, Z. Increasing the Reliability of Data Collection of Laser Line Triangulation Sensor by Proper Placement of the Sensor. Sensors. 2021. 21(8), 2890.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 3.275 (Q2) 

Huczala, D., Kot, T., Pfurner, M., Heczko, D., Oščádal, P., Mostýn, V. Initial Estimation of Kinematic Structure of a Robotic Manipulator as an Input for Its Synthesis. Applied sciences. 2021. 11(8), 3548.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 2.474 (Q3) 

Pastor, R., Bobovský, Z., Huczala, D., Grushko, S. Genetic Optimization of a Manipulator: Comparison between Straight, Rounded, and Curved Mechanism Links. Applied sciences. 2021. 11(6), 2471.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 2.474 (Q3) 

Straková, E., Lukáš, D., Bobovský, Z., Kot, T., Mihola, M., Novák, P. Matching Point Clouds with STL Models by Using the Principle Component Analysis and a Decomposition into Geometric Primitives. Applied sciences. 2021. 11(5), 2268.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 2.474 (Q3) 

Huňady, R., Lengvarský, P., Pavelka, P., Kaľavský, A., Mlotek, J. Stiffness Estimation and Equivalence of Boundary Conditions in FEM Models. Applied sciences. 2021. 11(4), 1482.  DOI   Scopus   WoS   Impact 2.474 (Q3) 

Ondočko, Š., Svetlík, J., Šašala, M., Bobovský, Z., Stejskal, T., Dobránsky, J., Demeč, P., Hrivniak, L. Inverse Kinematics Data Adaptation to Non-Standard Modular Robotic Arm Consisting of Unique Rotational Modules. Applied sciences. 2021. 11(3), 1203.  DOI   Scopus   WoS   Impact 2.474 (Q3) 

Kot, T., Bobovský, Z., Brandstötter, M., Krys, V., Virgala, I., Novák, P. Finding Optimal Manipulator Arm Shapes to Avoid Collisions in a Static Environment. Applied sciences. 2021, 11(1), 64.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 2.474 (Q3) 

Virgala, I., Kelemen, M., Prada, E., Sukop, M., Kot, T., Bobovský, Z., Varga, M., Ferenčík, P. A Snake Robot for Locomotion in a Pipe Using Trapezium-like Travelling Wave. Mechanism and Machine Theory. 2021, Volume 158, April 2021, Article number 104221.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 3.312 (Q1) 

Disertační práce

Pastor, R. Aplikování strojového učení při návrhu kinematických struktur robotů : disertační práce. Ostrava  : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2021. 96 stran.

Grushko, S. Motion planning for manipulator in dynamic environment using RGB-D sensor : disertační práce. Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2021. 105 stran.

Suder, J. Využití 3D tisku v konstrukci robotů : disertační práce. Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2021. 110 stran.