VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Přehled diplomových a bakalářských prací studentů

Výběr

             

Vyhledávání

      

  Hledání se vždy provádí v diplomových i bakalářských pracech ze všech roků.

Nalezeno celkem 24 závěrečných prací odpovídajících výběru:

2018/2019 - Magisterské studium

2018/2019 - Bakalářské studium

Jan Bém

bakalářská práce

Jan Bém

Systém pro ukládání vzorků půdy

vedoucí: Ing. Robert Pastor

Tomasz Kowalczyk

bakalářská práce

Tomasz Kowalczyk

Návrh efektoru pro paletizaci kartonových krabic

vedoucí: Ing. Michal Vocetka

Adam Stehlík

bakalářská práce

Adam Stehlík

Soft robotika a její aplikace

vedoucí: doc. Ing. Zdenko Bobovský, Ph.D.